Kiezen voor desancta

Waarom kiest u voor de Sancta?

Er zijn veel redenen te noemen waarom u als ouder/verzorger voor de Sancta zou moeten kiezen. We noemen de belangrijkste:

De Sancta is een kleine school, met korte lijnen naar de ouders/verzorgers.

  • Uw kind wordt gekend op de Sancta!
  • De Sancta hanteert een goed leerlingvolgsysteem.
  • De Sancta biedt de mogelijkheid tot extra uren Nederlands en wiskunde. Deze vakken worden extra aangeboden omdat veel leerlingen problemen met taal en rekenen hebben.
  • De Sancta is een moderne school met traditionele uitgangspunten (Rust, Regelmaat, Respect en Resultaat).
  • De Sancta is een veilige school.
  • De Sancta biedt uitgebreide ict-mogelijkheden en nieuw ingerichte practicumlokalen.
  • De Sancta organiseert vele excursies buiten school waarin samenwerking en saamhorigheid centraal staan.
  • De Sancta is een school met oog voor de individuele mogelijkheden voor uw zoon of dochter.