Aanmelden

  • Maandag 2 en dinsdag 3 maart, van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
  • Open avond: woensdag 15 januari 2020 van 16.00 uur tot 20.00 uur.

Wat mee te nemen?
Neem bij de aanmelding mee:

  • Overdrachtsformulier van de basisschool;
  • Burgerservicenummer (ID-kaart);
  • Eventuele andere (medische) gegevens.