Boekenfonds bijdrage

SCHOOLBIJDRAGEN

Aan het einde van 2007 heeft het kabinet definitief besloten dat de verstrekking van schoolboeken en specifieke les- materialen kostendekkend zal zijn. De school ontvangt hiervoor een vaste vergoeding per leerling van het Rijk. Ten aanzien van de leerboeken klopt dit ongeveer. Voor de overige schoolkosten wordt nog wel een vergoeding gevraagd. Dit betekent dat aan u een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor noodzakelijke schoolkosten die in het belang zijn van een goede bedrijfsvoering en kwaliteit. Daarnaast wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor algemene vieringen. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad is betrokken bij het vaststellen van de hoogte van deze twee bijdragen en heeft instemming verleend.

Per leerjaar worden deze bijdragen bepaald en in een aparte brief ontvangt u hiervan een specificatie. Door het betalen van de rekening gaat u akkoord met de vrijwillige bijdrage voor noodzakelijke schoolkosten 2014 – 2015 én de vrijwillige bijdrage voor algemene vieringen. Aanvullend wordt een post opgenomen van verwachte kosten m.b.t. meerdaagse reizen. De boeken worden aan het einde van het schooljaar in goede staat door de leerling teruggebracht. Voor beschadigde boeken zal een extra vergoeding gerekend worden.

STICHTING LEERGELD

Als de kosten die de school met zich meebrengt moeilijk zijn op te brengen, is er de Stichting Leergeld. Een medewerker van deze Stichting kan op bezoek komen om de mogelijkheden voor financiële ondersteuning te bespreken. Een aanvraag kan ingediend worden bij de Stichting Leergeld. Deze stichting is in de gemeentes ’s-Hertogenbosch (073-6149472) en Boxtel/Liempde (06-48658836) actief. In ’s-Hertogenbosch is de Stichting Leergeld telefonisch te bereiken op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Het bezoekadres is: Kooikersweg 2, maandag t/m donderdag van 10.00 – 12.00 uur.