Coördinator Kwaliteit

COÖRDINATOR KWALITEIT

Kernactiviteit van Coördinator Kwaliteit, mevrouw E. de Leeuw, is het zichtbaar maken van de core-business van de school; de leerprocessen en de opbrengst ervan.

Bij kwaliteit gaat het om de volgende vragen:
◦Doen we de goede dingen?
◦Doen we die dingen ook goed?
◦Hoe weten we dat?
◦Vinden anderen dat ook?

Kwaliteitszorg betekent ook systematisch de goede dingen nog beter proberen te doen.

Functies van kwaliteitszorg:
◦Signaleren van zwakke plekken;
◦Schoolverbetering;
◦Verantwoording afleggen;
◦Communicatie over de kwaliteit met alle betrokkenen.

Wat valt onder kwaliteitszorg?

Onder het kwaliteitszorgsysteem vallen alle activiteiten die ondernomen worden om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en openbaar te maken. In het algemeen bestaat een kwaliteitszorgsysteem uit organisatorische aspecten, procedures, werkinstructies, meetinstrumenten (enquêtes, vragenlijsten, interviews) en verbeterinstrumenten. In een procedure staat beschreven wie, wanneer, wat doet. Hóe iets wordt uitgevoerd, komt in een werkinstructie te staan. Op het gebied van kwaliteitszorg schrijft de wet een aantal beleidsdocumenten voor: school- plan, schoolgids (incl. gegevens van de kwaliteitskaart) en klachtenregeling. Van de zijde van de overheid wordt vereist dat de scholen een kwaliteitszorgsysteem hebben. Op de site www.venstersvoorverantwoorden.nl is veel te vinden wat te maken heeft met de kwaliteit van de school.