Examen

Jouw resultaat voor een bepaald vak wordt samengesteld uit het schoolexamen (ofwel PTA) en het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Het PTA wordt door school afgenomen en start al in klas 3. Het CSE is landelijk. Het examenpakket bestaat uit 3 delen:

  1. Het gemeenschappelijke deel: Nederlands en Engels.
  2. Het sectordeel: techniek, zorg en welzijn, economie of landbouw.
  3. Het vrije deel.

Je mag maximaal 5 jaar besteden om het VMBO-diploma te behalen.
Als je examen doet, wordt daarmee de schoolloopbaan formeel afgesloten en wordt je uitgeschreven. Als je zakt en wilt terugkomen, moet je jezelf opnieuw laten inschrijven