Schooltijden

 

BEGELEIDINGSLESSEN

De school heeft een 30-minutenrooster. Dit levert een aantal extra lessen begeleiding op.

  • In klas 1 wordt één uur Taal, twee uren Rekenen en een uur ICT aangeboden; 
  • In klas 2 wordt één uur Taal, één uur Rekenen, een uur Loopbaan en Oriëntatie en Begeleiding (LOB) en een extra uur DOORSTROMING Beeldende Vorming (BV) aangeboden;
  • In klas 3 wordt een uur ingezet ten gunste van Loopbaan en Oriëntatie en Begeleiding (LOB) en worden er uren versleuteld in de vakken NASK en Biologie;
  • In klas 4 zijn de begeleidingslessen versleuteld in de lessentabel.