Samenstelling team

Directieteam

Mw. A. van Lanen                            Directeur

Mw. S. Verlouw                                Afdelingsdirecteur Onderbouw

Dhr. A. van Weert                            Afdelingsdirecteur Bovenbouw

Begeleiding

Mw. A. Wallenburg                          Coördinator Leerlingenzorg

Dhr. S. van Roy                                Coördinator Onderwijs

Mw. E. de Leeuw                             Coördinator Kwaliteitszorg

Mw. C. Eussen                                Coördinator LOB

Dhr. T. Rutten                                  Vertrouwenspersoon OB

Dhr. J. van Berkel                           Vertrouwenspersoon BB

Vacant                                             Vertrouwenspersoon Dames

Mw. A. Schreuders                          Contactpersoon School & Veiligheid

Docenten

Dhr. M. Aarts                                    Economie, Rekenen

Dhr. J. van Berkel                            Lichamelijke Opvoeding

Mw. P. Berkers                                 Muziek, CKV

Mw. J. Bomers                                  Nederlands

Dhr. P. Buijs                                      Levensbeschouwing, Maatschappijleer/ICT

Dhr. D. van Dam                              Aardrijkskunde, Coördinator BB

Mw. F. van Doormaal                      Biologie, Verzorging, Coördinator OB

Mw. C. Eussen                                  LOB, CKV

Mw. S. Ezzoubaa                              Nederlands

Mw. V. Geerts                                   Beeldende Vorming, CKV/, Rekenen

Dhr. L. Gras                                      Wiskunde

Mw. W. Halters                                Geschiedenis/Coördinator BB

Dhr. J. Horsten                                 Aardrijkskunde, Economie

Mw. A. Kyzeridis                              Engels

Mw. E. de Leeuw                              Economie

Mw. M. Ott                                        Geschiedenis, Coördinator OB

Mw. H. Özbek                                   Duits

Mw. D. Papachristou                      Engels

Dhr. S. van Roy                                Biologie/Verzorging, Talentvakken

Mw. C. Rutten                                  Beeldende Vorming/CKV

Dhr. T. Rutten                                  Science, NASK 1

Mw. A. Scheuders                            NASK 1 en 2

Mw. H. Steenbekkers                      Nederlands

Mw. N. van der Velden                   Lichamelijke Opvoeding/Biologie

Mw. S. Verlouw                                Wiskunde

Mw. G. de Vries                                Frans

Dhr. A. van Weert                            Science

Dhr. S. van Wezenbeek                   Biologie/verzorging, Wiskunde

Onderwijsondersteunend personeel

Dhr. R. Wouters                               Hoofd ICT

Dhr. M. Nooijen                               Medewerker ICT

Dhr. A. Beulink                                 Medewerker ICT

Mw. K. Biezemans                           Conciërge

Dhr. A. van Nuland                          Conciërge

Mw. L. van Schalkwijk                    Functionaris Gegevensbescherming

Mw. B. Hoevenaars                          Hoofd Administratie

Mw. R. Durieux                                 Interieurverzorgster & Winkeltje

Schoolinspectie

Inspectie VO:                                     Postbus 88, 5000 AB Tilburg

Telefoon:                                             088-6696393

Bezoekadres:                                      Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg

Internet:                                              www.onderwijsinspectie.nl

Externe begeleiding

Leerplicht:                                          Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Telefoon:                                            073-6155842 / 073-6155844

Fax:                                                     073-6155849

Bezoekadres:                                     Stadskantoor

Schoolarts - GGD:                            Tel. 0900-4636443

Schoolmaatschappelijk werk:       Tel. 073-6411712 (school)