Vertrouwenspersonen

VERTROUWENSPERSONEN

  • De minister van Onderwijs heeft bepaald dat op iedere school 2 vertrouwenspersonen moeten zijn;
  • Met die vertrouwenspersonen kan de leerling spreken over zaken als seksuele intimidatie, agressie, discriminatie of geweld. Ook als er sprake is van pesten kan de leerling bij hen terecht. Uiteraard zal in samenspraak met ouders, leerling en mentor het probleem worden aangepakt;
  • De vertrouwenspersonen op school zijn de heer T. Rutten en de heer J. van Berkel. Zij geven de leerlingen handreikingen om het probleem op te lossen, maar zij kunnen de leerling ook doorverwijzen naar hulpinstanties