Directie, bestuur en MR voeren gesprek met een groep ouders om vragen te beantwoorden. Afgesproken wordt om samen een brief ter verduidelijking op te stellen.