SANCTA IN HET NIEUWS

Iedere leraar is bij ons een taaldocent

Bossche middelbare school gooit het over een andere boeg: ‘Iedere leraar is bij ons een taaldocent’

 

Wat wil jij later worden? Op jonge leeftijd moet je veel belangrijke keuzes maken die jouw toekomst bepalen. Het begint al bij het kiezen van de middelbare school. Speciaal voor toekomstige brugklassers en hun ouders opent Sancta Maria Mavo in januari digitaal de deuren. “Wij zijn een kleine middelbare school in Den Bosch en dat is juist onze kracht.”

Wil je weten of Sancta Maria Mavo een match is voor jouw kind? Je kunt digitaal kennismaken met de school. Wandel via je eigen scherm door het gebouw voor een sfeerimpressie. Op de site krijg je handige informatie en bekijk je verschillende video’s over de school en de lessen. Zo weten je kind en jij wat je volgend jaar kunt verwachten.

Digitale open dag 19 januari 2022

Op woensdag 19 januari is er een digitale ontmoeting met leerlingen, docenten, ouders, directie, de zorggroep en de klankbordgroep. Dat gaat via een livestream. “Kinderen uit groep acht mogen via een chat alle vragen stellen aan onze leerlingen”, zegt Anne Marie van Lanen, directeur-bestuurder van Sancta Maria Mavo. “Zij weten als geen ander hoe het is om de grote stap te maken naar de middelbare school. Door de virtuele kennismaking krijg je een beeld van onze school en heten we je welkom.”

Rondleiding voor ouders

Speciaal voor ouders zijn er zogeheten Sanctatours: rondleidingen door de school in kleine groepjes. “Twee jaar geleden is ons gebouw flink verbouwd. De aula en kluisjes hebben sindsdien veel kleur en vrolijke schilderingen. Ook voldoet de luchtverversing volledig aan de eisen van coronamaatregelen. Een van de voordelen van onze school is dat we klein en huiselijk zijn. Iedereen kent elkaar. Tijdens de Sanctatours laten we ouders zien dat wij een veilige omgeving zijn en een warm bad voor nieuwe leerlingen”, zegt Anne Marie.

School voor vmbo-tl

Voorheen kon je op Sancta Maria Mavo komen met een advies voor vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kt) en met een advies voor de theoretische leerweg (vmbo-tl). Dat is sinds kort anders. De school laat nu alleen leerlingen met een tl-advies toe, wat vergelijkbaar is met de oude mavo. “Wij zagen dat kt-leerlingen over het algemeen een andere leerbehoefte hebben dan tl-leerlingen. Daarom hebben wij ons aannamebeleid aangepast.  We verwachten dat we hiermee meer tegemoetkomen aan de individuele leerbehoefte van een kind. Maatwerk dus. Uit het recente inspectierapport blijkt dat deze nieuwe aanpak succesvol is”, aldus Anne Marie.

Voor ieder kind onderwijs op maat

Bij Sancta Maria Mavo krijgt iedere leerling onderwijs dat bij hem of haar past. “We hebben aandacht voor kinderen die daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld vanwege een emotionele achterstand”, zegt Anne Marie. “Taal is een belangrijk onderdeel om mee te komen in de maatschappij. Daarom is iedere docent bij ons een taaldocent, zelfs al geeft men wiskunde of biologie. Ook geven wij extra taal- en rekenondersteuning op niveau van het kind. Daarnaast kan een leerling die een bepaald vak lastig vindt, kan zich inschrijven voor bijles in dat vak.”

Snuffelstages

Jouw zoon of dochter kan alvast een les meedoen. Op drie woensdagen in februari zijn er snuffelstages op school. Anne Marie: “Tijdens een snuffelstage volg je drie verschillende vakken van een halfuur, bijvoorbeeld biologie, gym en Engels. Deze lessen zijn live op school, zolang de coronaregels het toelaten. We nodigen kinderen uit van groep acht om te komen snuffelen, zodat ze zich goed kunnen oriënteren op de keuze. Onze leerlingen nemen je daarnaast mee op een spannende virtuele snuffelstage: zéér de moeite waard.”

Dit is de planning

  • De digitale ontmoeting met onder meer chatten met leerlingen, docenten en ouders is tijdens de open dag op woensdag 19 januari van 16.00 en 20.00 uur;
  • Wekelijkse chats en vragenuurtjes zijn vanaf 18 januari iedere dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur.
  • Meelopen met een snuffelstage kan op woensdag 9, 16 en 23 februari.
  • Wil jij als ouder een rondleiding door de school tijdens de Sanctatour? Dat kan op 2, 3, 5, 9 en 10 februari.

Benieuwd geworden naar de Sancta Maria Mavo? Ontdek de school nu al online via de virtuele tour of bekijk de film.

Aannamebeleid Sancta Maria 2022 – 2023

Sancta Maria neemt revanche: inspectie weer positief


Bron: Brabants dagblad 26 oktober 2021

DEN BOSCH – Een teruglopend leerlingaantal, tekortschietend onderwijs: de afgelopen jaren stond de Sancta Maria er niet goed op. Maar met een positief inspectierapport lijkt het tij te keren.

Hoewel het rapport in januari pas openbaar wordt, schreeuwt de Sancta Maria het al van de daken: de Onderwijsinspectie heeft weer vertrouwen in de Mavo-instelling. Een opsteker voor de school én het personeel, dat ziet dat het nieuwe onderwijsconcept vruchten afwerpt.

Hoe anders was de sfeer ruim een jaar geleden. Na enkele slechte inspectierapporten vertrok de oude directeur van de school. Volgens de inspectie schoot de kwaliteit van het onderwijs schoot simpelweg tekort. Ook kelderde het leerlingenaantal: in 2020 meldden slechts 64 leerlingen zich aan, terwijl de school er jaarlijks zeker 100 kwijt kan.

FONKELNIEUW

Er was één lichtpuntje: het grondig vernieuwde schoolgebouw. Daar werkte interim-directeur Anne Marie van Lanen vanaf november hard aan een herstelplan. Centraal daarin staat ‘cyclisch werken’, wat in een notendop betekent dat de school elk ingezet plan goed evalueert.

Voor de leerlingen veranderde daardoor het nodige. Van Lanen: ,,Het idee is dat we van elke leerling de zwakke en sterke punten meten. Aan de hand daarvan passen we het onderwijs aan. Van data naar doelen, noemen we dat.’’

‘Iedere docent is een taaldocent’, is een ander credo op de school. ,,De inspectie vond de taalvaardigheid van onze leerlingen niet in orde. Daarom proberen we bij elk vak aandacht aan taal te besteden en de woordenschat te vergroten.’’

Toen de inspecteurs afgelopen oktober langskwam, waren ze positief verrast. Ze gaven toestemming om met de goede beoordeling naar buiten te treden. Tot blijdschap van Van Lanen. Zij hoopt dat hierdoor het leerlingenaantal weer verder toeneemt. Vanwege het nieuwe gebouw zat die overigens al in de lift: dit jaar heeft de school 89 eerstejaars.

Herstelonderzoek inspectie Sancta Maria Mavo positief afgerond:


Persbericht Sancta Maria Mavo – 23 oktober 2021

Sancta op weg naar de Open Dag

Op 19 januari 2022 staat de Sancta Open Dag gepland. Daarna bieden we snuffelstages aan. Gezien de coronapandemie is het nu niet duidelijk of we de Open Dag fysiek of online aanbieden.  Op de website vindt u tegen die tijd de actuele situatie.

Mooi gebouw
Het enthousiaste Sancta team popelt om u en toekomstige Sancta leerlingen het kleinschalige en volledig eigentijds gerenoveerde schoolgebouw te laten zien, fysiek of virtueel. Onze huidige leerlingen geven aan dat een fijn gebouw bijdraagt aan hun welbevinden, en welbevinden is weer de basis voor een goede ontwikkeling. Dat is onze overtuiging.

Veranderd Aannamebeleid
Het aannamebeleid van de Sancta is veranderd. Dat is niet voor niets gebeurd. In onderstaand stukje, dat ook onder de ouders van de Sancta is verspreid, wordt dit toegelicht. We delen het bericht graag met u.

Veranderd aannamebeleid op de Sancta vanaf schooljaar 2022 – 2023.
Het aannamebeleid op de Sancta Maria Mavo is veranderd. Het bericht zoemt door de stad. De verandering heeft gevolgen voor leerlingen die schooljaar 2022 -2023, dus vanaf augustus 2022 in klas 1 willen instromen. Misschien is dat ook uw kind? We begrijpen dat de verandering in advies naar minstens VMBO-T op veel onbegrip stuit. Graag gebruiken we deze nieuwsbrief om daarover een eerste uitleg te geven. Als u dan nog vragen heeft nodigen we u uit voor een ZOOM-meeting op dinsdag 7 december van 19.00 uur tot uiterlijk 20.30 uur om daar nog verder over te praten. U wordt hier nog over geïnformeerd. Apart contact met ondergetekende voor informatie of voor aanmelding voor een ZOOM meeting dat kan ook altijd telefonisch (073-64 11 712) tijdens schooltijden of via e-mail avlanen@desancta.nl.

Hoe was het?
Sinds jaar en dag biedt de Sancta aan leerlingen met een VMBO-advies een mooie school. De CITO-score en het schooladvies bepaalden of een leerling werd aangenomen, totdat de eindtoets Cito verhuisden naar het einde van groep 8. Vanaf dat moment was alleen het schooladvies van belang voor aanname, te weten VMBO-KT of hoger. De Sancta was een kansenschool.

De Sancta was en is een kansenschool!
De inspectie vroeg aan ons of we echt een kansenschool zijn en vroeg ons om na te gaan of dit, met name voor onze KT-leerlingen, ook zo geldt. Dit leerde ons dat deze KT-leerlingen vaker tussentijds een overstap naar een andere opleiding maken (vaak een kaderschool), dat deze leerlingen ook verhoudingsgewijs langer over hun opleiding doen en dat het slagingspercentage van de VMBO-KT leerlingen lange tijd lager heeft gelegen dan voor hen met een VMBO-T advies.

Dat was de uitkomst van het onderzoek. Maar dat was het niet alleen.
Onze zorgcoördinatoren wezen ons op het fenomeen ‘overpresteren.’ Gedrag dat leerlingen kunnen vertonen wanneer ze zich niet veilig (genoeg) voelen in hun leersituatie omdat ze bewust of onbewust de leerstof niet aankunnen. Ook daar deden we onderzoek naar. We konden, kijkend naar heden en verleden,
in veel situaties een verbinding maken tussen gedragsproblematiek en dit ‘overpresteren’. De ene leerling kruipt helemaal in zijn/haar schulp, maakt zichzelf onzichtbaar en is ongelukkig, terwijl de andere leerling doorslaat naar de andere kant en zichzelf vaak overschreeuwt met (vaak) ongewenst gedrag. In beide situaties ervaren de kinderen bewust of onbewust onvermogen en onveiligheid. Kortom, zij voelen zich ongelukkig.

Dat willen we niet. Wat willen we dan wel?
Daar hebben we intern en met deskundigen over gepraat. We willen (terug) naar een kleinschalige kansenschool waar een leerling met minstens een VMBO-T
advies in een veilige professionele setting een mooie opleiding krijgt op weg naar een mavodiploma. Dit maakt dat we 2 grote stappen hebben gezet:

  1. De aanname-eis verandert per augustus 2022. De nieuwe leerlingen hebben in ieder geval een VMBO-T advies.
  2. Voor de huidige groep leerlingen (klas 1 t/m 4) kijken we kritisch of we een verband kunnen waarnemen tussen ongewenst gedrag en ‘overpresteren’.
    We weten dat een derde tot de helft van onze leerlingen de school is binnengekomen met een KT-advies. Een enkeling is succesvol bij ons, maar velen moeten vroeg of laat toch op zoek naar een ander schooltype. Daarmee willen we hen, maar ook hun ouders, gerichter ondersteunen. We hebben hiervoor een tweejarige subsidie ontvangen vanuit het Samenwerkingsverband.
    Met deze twee ontwikkelingen hopen we recht te doen aan de onderwijsontwikkeling van de Bossche leerling.

Een leerling behoort na het PO een keuze te
maken voor een vervolgtraject waarin ook
een reële kans bestaat dat hij/zij succesvol
is en zich veilig en gelukkig voelt om optimaal
te ontwikkelen.
Wij hopen op uw medewerking om hier vorm
aan te geven.

Bron: Nieuwsbrief Sancta Maria Mavo november 2021

Als er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met de school per email (info@desancta.nl) of via de telefoon (073-6411712) tijdens schooltijden.

 

 

 

 

 

Directie Team

Daarom kies jij voor de Sancta!

Wil jij Respect?
Wij nemen jou serieus en stimuleren je om niet volgzaam te zijn, maar zelf-verantwoord keuzes te maken.
Wil jij Resultaat?
Wij stimuleren jou met passend onderwijs en enthousiasme om het beste uit jezelf te halen.
Heb jij behoefte aan Regelmaat?
Wij werken met een duidelijk dag- en weekritme. Wel zo fijn een beetje structuur.
Rust maakt ontwikkeling en reflectie mogelijk.
Daarom hebben we daar aandacht voor. Zodat jouw koppie niet overvol raakt.
Bij ons krijg je letterlijk en figuurlijk de Ruimte om jezelf te zijn.
Want we weten dat jij waarde hecht aan je eigen ´space´ en hebben ook nog een fijn en ruim schoolgebouw.

De Sancta Maria Mavo biedt eigentijds onderwijs op VMBO-T-niveau. Dit doen we vanuit een open katholieke grondslag en met een brede blik op de samenleving.  Respect – Rust – Regelmaat – Resultaat – Ruimte vormen de kern van onze cultuur.

 

Kom naar De Sancta

Je bent van harte welkom!

Onze kracht

De organisatie van de school is kleinschalig en daardoor overzichtelijk voor zowel de leerlingen als voor de ouders. Naast eigentijds onderwijs en een effectieve, passende begeleiding, is passie, gedrevenheid en enthousiasme de éxtra dimensie die je op de Sancta kunt verwachten. Onze bevlogen docenten zijn dagelijks bezig het beste uit de leerlingen te halen. Dit alles in een schoolcultuur waar respect, rust, regelmaat en resultaat blijvende aandachtspunten zijn. Een mooi en fris schoolgebouw draagt daar uiteraard extra aan bij!

 

 

Op onze school is het vanzelfsprekend dat leerlingen, ouders en docenten elkaar goed kennen; iedereen wordt gekend en herkend. De communicatielijnen zijn dan ook heel kort. De website en de mail helpen hier heel goed bij.

De leerlingen op de Sancta voelen zich veilig door verschillende maatregelen zoals onder andere kluisjes en camera’s.

Kijk snel verder op onze site en social media kanalen!