Op 9 november hebben wij onze leerlingen geïnformeerd over de sluiting van de Sancta aan het einde van dit schooljaar. Onze teamleiders en directie zijn in alle klassen geweest om het nieuws te brengen. Ook hebben leerlingen een eigen brief meegekregen. De ouders zijn vrijwel tegelijkertijd via de mail op de hoogte gebracht. Alle andere betrokkenen hebben in de middag bericht gehad. Tevens is een persbericht uitgegaan en heeft een interview met het Brabants Dagblad plaatsgevonden.

 

Waarom gaat de Sancta dicht:

De grote maatschappelijke vraagstukken en toenemende kwaliteitseisen zijn te groot voor een kleinschalige, zelfstandige school. Fors teruglopende leerlingenaantallen en daardoor lagere inkomsten betekenen dat we de onderwijskwaliteit niet langer kunnen bieden. Ons team wordt simpelweg te klein om onderwijs goed uit te voeren.

Het bestuur heeft sinds 2020 intensief gezocht naar bestuurlijke samenwerkingen. Dit is helaas niet gelukt.