Gemeenteraad

De gemeenteraad steunt unaniem de motie “zorg voor de leerlingen van de Sancta en behoud kleinschalig onderwijs. Wij waarderen de inspanningen van alle betrokkenen voor onze leerlingen. “