Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zie de volgende links hieronder:

12 vragen en antwoorden over de nieuwe privacywet AVG/GDPR
Meest gestelde vragen Privacywet
Privacy – bescherming persoonsgegevens

Privacy

De Sancta Maria Mavo is zich bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u als u vragen heeft ook terecht bij de directie.

Responsible disclosure

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming, dhr. R. Wouters die u kunt bereiken via dit emailadres: privacy@desancta.nl of via het algemene telefoonnummer van school: 073 6 41 17 12.

Klik hier voor ons cookiebeleid