Coördinator Onderwijs

De Coördinator Onderwijs, de heer S. van Roy, is verantwoordelijk voor de manier van lesgeven en het omgaan met didactische vraagstukken op de Sancta Maria Mavo. Intern worden alle collega’s ondersteund in de veranderende wereld van het onderwijs. Motivatie, resultaat, orde en een gezamenlijke ‘Sanctastijl’ zijn onderwerpen waar we aan werken. Het is belangrijk dat de lessen aansluiten bij de belevingswereld van de leerling, niet alleen wat stof betreft maar ook qua manier van aanbieden. Samen eenzelfde structuur aanbieden heeft hierin als voordeel dat de leerling weet wat hij kan verwachten en wat er van hem verwacht wordt.