De Decaan

  • begeleidt en adviseert de leerling bij de (school)loopbaan. Dit wordt loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) genoemd en komt o.a. aan bod tijdens de vak lessen DLL en mentorlessen;
  • geeft voorlichting aan leerlingen en ouders over vakkenpakketkeuze en over loopbaanoriëntatie;
  • zorgt voor deskundigheid van docenten en mentoren;
  • begeleidt de individuele leerling bij het samenstellen van het vakkenpakket of het maken van een loopbaankeuze. Waar nodig wordt er gekeken naar heroriëntatie op andere opleidingsmogelijkheden