Maatschappelijke Stage

Leerlingen uit het derde jaar van de Sancta Maria Mavo nemen deel aan het project Maatschappelijke Stage. Maat- schappelijke Stage is een vorm van leren buiten de school waarbij jongeren door het doen van 48 uur vrijwilligerswerk, leren een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Jongeren verbreden hiermee hun blik op de samenleving en ervaren dat zij beschikken over nog meer persoonlijke kwaliteiten. Het afgelopen jaar hebben de leerlingen allerlei vrijwilligersactiviteiten gedaan bij verschillende dienstverlenende instellingen, bijvoorbeeld zorginstellingen, sportverenigingen en verenigingen die actief zijn op het gebied van Natuur- en Milieueducatie. Ze sluiten de Maatschappelijke Stage af met een presentatie op school. De leerlingen krijgen zelf de kans om een plek te zoeken waar zij deze Maatschappelijk Stage willen lopen. Dit wordt door de leerlingen over het algemeen als zeer positief ervaren.