OPR

De Ondersteuningsplanraad (OPR:)

De OPR heeft inspraak op het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Ook volgt de OPR de uitvoering van het Ondersteuningsplan en praat zij hierover met de directeur van het samenwerkingsverband en met de eigen achterban.

Toelichting:

Alle scholen in de regio, zowel regulier als speciaal, zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan beschrijft hoe er voor wordt gezorgd dat alle leerlingen passend onderwijs krijgen. Ook de manier waarop extra of zware ondersteuning wordt toegewezen staat in het plan beschreven.

Samenstelling:

In de OPR zitten ouders, leerlingen en personeelsleden van de aangesloten scholen. In de Meierij zijn dat 4 leerlingen, 4 ouders en 8 personeelsleden. Iedere ouder, iedere leerling en ieder personeelslid kan zich kandidaat stellen voor de OPR. De leden van de OPR worden gekozen door de Medezeggenschapsraden van de scholen. Ook als u niet in de MR zit, kunt u zich kandidaat stellen voor de OPR.

Voor meer informatie kijk op www.demeierij-vo.nl