Overgangsnormen

OB

De algemene overgangsnormen

• Getelde onvoldoendes; bijvoorbeeld: 5 = 1 onvoldoende; 4 = 2 onvoldoendes; 3 = 3 onvoldoendes;
• De ondergrens is: het cijfer mag niet lager zijn dan een 4;
• Het eindrapport van de OB wordt in hele cijfers gegeven.

Overgang klas 1 naar klas 2

• Over: Bij 0, 1 en 2 onvoldoendes met meer dan 72 punten;
• Bespreken: Bij 2 onvoldoendes met 72 of minder aantal punten; 3 onvoldoendes;
• Doubleren: Bij 4 of meer onvoldoendes;
• Advies ander onderwijs (AO).

NB: ICT moet voldoende zijn.

OB > BB

Overgang klas 2 naar klas 3

• Over: Bij 0, 1, 2 en 3 onvoldoendes met meer dan 84 punten;
• Bespreken: Bij 3 onvoldoendes met 84 of minder aantal punten; 4 onvoldoendes;
• Doubleren: Bij 5 of meer onvoldoendes;
• Er wordt een examenpakket van 7 vakken gekozen.

BB

Doorstroom van klas 3 naar klas 4

• Over: Vakkenpakket (Nederlands, Engels, en de 5 gekozen examenvakken);
• Bij 0 onvoldoende;
• Bij 1 onvoldoende, te weten één 5;
• Bij 1 onvoldoende, te weten één 4 mits gecompenseerd door een 7;
• Bij 2 onvoldoendes, te weten twee vijven mits gecompenseerd door een 7;

NB: LOB, CKV, LO en Talentvakken moeten voldoende zijn;

• Doubleren: In alle andere gevallen;
• Ander Onderwijs

NB: Er wordt met een Voortschrijdend Gemiddelde (VSGM) gewerkt zodat het cijferbeeld altijd actueel is.