Overgangsnormen

ONDERBOUW

De algemene overgangsnormen

 • Getelde onvoldoendes; bijvoorbeeld: 5 = 1 onvoldoende; 4 = 2 onvoldoendes; 3 = 3 onvoldoendes;
 • De ondergrens is: het cijfer mag niet lager zijn dan een 4;
 • Het eindrapport van de OB wordt in hele cijfers gegeven.

Overgang klas 1 naar klas 2

 • Over: Bij 0, 1 en 2 onvoldoendes met meer dan 72 punten;
 • Bespreken: Bij 2 onvoldoendes met 72 of minder aantal punten; 3 onvoldoendes;
 • Doubleren: Bij 4 of meer onvoldoendes;
 • Advies ander onderwijs (AO).

De overgangsnormen zijn van schooljaar 2020-2021. In de loop van het schooljaar worden deze mogelijk nog bijgesteld.
Voor de overgang wordt o.a. gekeken naar de zak/slaagregeling van het examen:

 • 1x cijfer 5, de andere cijfers voldoende
 • 2x cijfer 5 of 1x cijfer 4, de andere cijfers voldoende met 1x minimaal 7
 • Voor het vak Nederlands niet lager dan het cijfer 5
 • De overige vakken dienen voldoende te zijn afgesloten. Leerlingen kunnen tot en met de laatste week op school uitgenodigd worden om hieraan te werken.

BOVENBOUW

Doorstroom van klas 3 naar klas 4

 • Over: Vakkenpakket (Nederlands, Engels, en de 5 gekozen examenvakken);
 • Bij 0 onvoldoende;
 • Bij 1 onvoldoende, te weten één 5;
 • Bij 1 onvoldoende, te weten één 4 mits gecompenseerd door een 7;
 • Bij 2 onvoldoendes, te weten tweemaal een 5 mits gecompenseerd door een 7; NB: LOB, CKV, LO, LB en Talentvakken moeten voldoende zijn;
 • Doubleren: In alle andere gevallen;
 • Ander Onderwijs

NB:
Er wordt met een Voortschrijdend Gemiddelde (VSGM) gewerkt zodat het cijferbeeld altijd actueel is. Als niet alle INH’s zijn weggewerkt, kan een leerling niet over naar klas 4.

Algemeen

 • Bij bespreekgevallen kunnen de werkhouding en de persoonlijke omstandigheden van leerlingen van invloed zijn;
 • In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan de directie, dan wel de docentenvergadering in overleg met de directie, (gemotiveerd) van deze overgangsnormen afwijken.

Studieduur VMBO-T op de Sancta

 • Maximaal 1 keer mogen blijven zitten in dezelfde klas (leerjaar);
 • 1 keer mogen zakken voor het examen;
 • Of 2 keer mogen blijven zitten in verschillende klassen