Overgangsnormen

OVERGANGSNORMEN

De algemene overgangsnormen:

 • Getelde onvoldoendes; bijvoorbeeld: 5 = 1 onvoldoende; 4 = 2 onvoldoendes; 3 = 3 onvoldoendes;
 • De ondergrens is: het cijfer mag niet lager zijn dan een 4;
 • Het eindrapport van de onderbouw wordt in hele cijfers gegeven.

Overgang klas 1 naar klas 2:

 • Over: Bij 0, 1 en 2 onvoldoendes met meer dan 72 punten;
 • Bespreken: Bij 2 onvoldoendes met 72 of minder aantal punten; 3 onvoldoendes;
 • Doubleren: Bij 4 of meer onvoldoendes.

NB: ICT moet voldoende zijn.

Overgang klas 2 naar klas 3:

 • Over: Bij 0, 1, 2 en 3 onvoldoendes met meer dan 84 punten;
 • Bespreken: Bij 3 onvoldoendes met 84 of minder aantal punten; 4 onvoldoendes;
 • Doubleren: Bij 5 of meer onvoldoendes.

Overgang klas 3 naar klas 4:

 • Over: Vakkenpakket (Nederlands, Engels, en de gekozen examenvakken);
 • Bij 0 onvoldoende;
 • Bij 1 onvoldoende, te weten één 5;
 • Bij 1 onvoldoende, te weten één 4 mits gecompenseerd door een 7;
 • Bij 2 onvoldoendes, te weten twee vijven mits gecompenseerd door een 7;
 • NB: LOB, C.K.V. en L.O. moeten voldoende zijn;Overige vakken: Het gemiddelde (incl. LB) moet 5,50 of hoger zijn;
 • Bespreken: Het gemiddelde van de overige vakken ligt tussen de 5,10 en 5,50;
 • Doubleren: In alle andere gevallen.

NB: Er wordt gerekend met tienden. Het cijfer op het overgangsrapport is het voortschrijdend gemiddelde van PTA-1a, PTA-1b, PTA-2a en PTA-2b.

In klas 4 mag, naast Lichamelijke Opvoeding en Maatschappijleer, een vakkenpakket van 7 vakken gekozen worden, mits:

 • Het totaal van de gekozen vakken minimaal 48 punten is;
 • Er geen onvoldoende op het rapport staat;
 • Het rooster dit toelaat. ALGEMEEN
 • Bij bespreekgevallen kan de werkhouding van de leerling de doorslag geven;
 • In alle gevallen waarin deze normen niet voorzien, beslist de docentenvergadering;
 • In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan de directie, dan wel de docentenvergadering in overleg met de directie, (gemotiveerd) van deze overgangsnormen afwijken;
 • Als een leerling examen doet, wordt daarmee de schoolloopbaan formeel afgesloten en wordt de leerling uitgeschreven;
 • Als een eindexamenkandidaat zakt en wil terugkomen, moet hij/zij zich opnieuw laten inschrijven.