School en Veiligheid

De Sancta Maria Mavo heeft met alle VO-scholen in ‘s-Hertogenbosch het convenant ‘School en Veiligheid’ ondertekend. Dit houdt in dat we als school de politie actief informeren in geval van diefstal, discriminatie, gebruik van drugs en alcohol, geweld etc. De (jeugd)agent mevrouw N. Vos is de coördinator.

Acties:

  • Eén keer per jaar worden onaangekondigd de kluisjes gecontroleerd op verboden wapenbezit en/of drugs en alcohol;
  • Doorzoeken van kleding door de politie behoort tot mogelijke acties;
  • Bij het vermoeden van gebruik van alcohol en/of drugs zal er direct contact opgenomen worden met de ouders om hun zoon/ dochter op te halen. Het beleidsstuk School & Veiligheid ligt ter inzage bij de directie.