WAT IEDEREEN MOET WETEN

 • Leerlingen hebben op school een digitaal logboek. Daarin worden bijzonderheden over de betreffende leerling aan de ouders gemeld. Ouders kunnen alleen met hun eigen inlogcode het logboek inzien;
 • Het leerlingenregelement wordt in het begin van het schooljaar uitgereikt;
 • Leerlingen kunnen aangesproken worden op het dragen van aanstootgevende kleding;
 • Via onze website www.desancta.nl (Magister) kunnen leerlingen en ouders zaken bekijken als cijfers, aanwezigheid en huiswerk;
 • Roosterwijzigingen worden dagelijks via internet gepubliceerd. We gebruiken daarnaast de SMS-dienst voor wijzigingen t.a.v. de eerste lesuren. Het is aan te bevelen dat iedere leerling de beschikking heeft over een mobiele telefoon;
 • De afwezigheid van een leerling met opgaaf van reden melden vóór 09.00 uur op school;
 • Bij terugkeer op school leveren leerlingen een briefje in bij de administratie met daarop de data van afwezigheid;
 • Leerlingen die te laat op school komen, melden zich eerst bij de administratie/conciërge voor een toegangsbriefje voor de les. Als leerlingen té vaak afwezig zijn of te laat komen, wordt de Leerplichtambtenaar ingelicht;
 • De eerste bel gaat om 08.20 uur. Vanaf dat moment mogen de leerlingen naar de leslokalen. De lessen beginnen om 08.30 uur. Leerlingen die later beginnen, wachten in de aula;
 • Fietsen en brommers moeten op slot worden gezet op de juiste plaats;
 • Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen spullen; de Sancta Maria Mavo is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing;
 • De schoolregels staan in het leerlingenregelement en op de website.