Categorie: cat-nieuws

Gemeenteraad De gemeenteraad steunt unaniem de motie “zorg voor de leerlingen van de Sancta en behoud kleinschalig onderwijs. Wij waarderen de inspanningen van alle betrokkenen voor onze leerlingen. “

Brief Aan Ouders Ouders ontvangen per brief een update waarin onder andere staat dat de Bossche scholen in de weken na de kerstvakantie het plaatsingsproces bekend maken.

Brief Aan Ouders Ouders ontvangen per brief een update waarin onder andere staat dat de Bossche scholen in de weken na de kerstvakantie het plaatsingsproces bekend maken. 

Ouders ontvangen per brief een update. Bij deze brief zit ook, namens de Bossche scholen, een vragenlijst om een eerste beeld te krijgen van de wensen van ouders en leerlingen