Sancta

Laatste Nieuws

AGENDA

LEERJAAR 1

LEERJAAR 2

LEERJAAR 3

LEERJAAR 4

Deze informatie wordt na de toewijzing op de website geplaatst

PLAATSING 

Mededelingen:

 

Veelgestelde Vragen

Kort gezegd zijn de maatschappelijke vraagstukken en toenemende kwaliteitseisen te groot voor een kleinschalige, zelfstandige school.

Daarnaast hebben we al langer te maken met teruglopende nieuwe aanmeldingen. Kinderen krijgen de laatste jaren steeds vaker een gecombineerd advies en kiezen dan voor een school die meerdere niveaus aanbiedt. We verwachten niet dat dit de komende jaren verandert en zien daardoor onze leerlingenaantallen en inkomsten verder krimpen. Teruglopende leerlingaantallen en daardoor lagere inkomsten, betekenen dat we onze hoge onderwijskwaliteit in de toekomst niet meer kunnen garanderen.

Het meest voor de hand liggende is het lerarentekort maar ook bv de toenemende kwaliteitseisen vanuit de inspectie, het op peil houden van de basisvaardigheden, de ontwikkelingen rond passend onderwijs, de steeds sneller gaande digitalisering, en duurzaamheidseisen spelen een rol

Op 1 augustus 2024 sluit de Sancta haar deuren. Tot die datum blijven we ons vol inzetten voor onze leerlingen en medewerkers.

Om te beginnen: ons team heeft zich altijd vol ingezet om nieuwe leerlingen te enthousiasmeren. Open dagen, snuffelstages, een sancta tour voor ouders, een informatieavond voor het basisonderwijs zijn daar voorbeelden van. Deze werden goed bezocht.

Echter doordat steeds meer leerlingen een dubbel advies krijgen wordt er door ouders en leerlingen steeds meer gekozen door scholen die meerdere niveaus aanbieden. De Sancta biedt deze mogelijkheid niet en dat kan in de toekomst ook niet.

In een periode van 5 jaar tijd zijn we qua leerlingenaantallen teruggelopen van 425 in 2018 naar 248 in oktober 2023.

Omdat er binnen Den Bosch afspraken zijn gemaakt wie welke niveau’s aan mag bieden. Je mag dus niet zomaar een niveau toevoegen.

De teruglopende leerlingaantallen en de tegenvallende aanmeldingen in maart 2023 hebben een cruciale rol gespeeld in het niet doorgaan van de voorgenomen bestuurlijke samenwerking. Afgelopen jaar hadden slechts 45 kinderen in heel Den Bosch (van de ruim 1800 groep 8’ers) de Sancta als eerste keuze aangegeven. Gebleken is dat hierdoor een bestuurlijke samenwerking niet mogelijk blijkt. Daarnaast heeft elke school/ schoolbestuur ook haar eigen problematiek.

Met praktisch alle mogelijke samenwerkingspartners hebben we gesprekken gevoerd op basis van scenario’s die we in 2020 hebben opgesteld. We hebben onder andere met de het Pierson en de Bossche Vakschool gesproken. Geen van deze verkenningen/gesprekken heeft tot een oplossing geleid

Nee. Tot half september hebben we nog gesprekken gevoerd over het behouden van de Sancta. Het stoppen van de Sancta is altijd de laatste optie geweest. We wilden er zeker van zijn dat we alle opties hebben verkend om tot een eventuele andere oplossing te komen. Na de laatste gesprekken werd duidelijk dat er geen goede structurele oplossing komt en hebben we zorgvuldig het proces om te gaan stoppen uitgewerkt. Zodra het kon zijn we iedereen zo snel mogelijk gaan informeren.

Met een klein team ben je kwetsbaar

Met minder docenten is het lastiger, soms zelfs onmogelijk om een rooster te maken. Dit leidt ertoe dat leerlingen niet meer alle vakken kunnen volgen die ze willen.

Er is geen capaciteit om professionals in te zetten voor specialistisch werk als ict, zorg, begeleiding, conciërge. Dit kan dan alleen worden opgelost door docenten dit erbij te laten doen, wat ten koste van de lessen gaat.

  • Bij ziekte vallen er meteen veel meer lessen uit is er geen inval meer mogelijk.

Op dit moment werken we met een zeer betrokken team en lossen we alles zo goed als het kan meteen op. Helaas blijft hierdoor achter de schermen nogal wat werk liggen, voorbij het punt wat nog verantwoord is.