LEERPLAN KLAS 3

MaartAprilMeiJuni
Aansluiting lesinhoud – Onze school haalt
vakinhoudelijke informatie
op bij de ontvangende
scholen.

– Onze school maakt
een plan voor de aansluiting
op het PTA van de ontvangende
scholen.
Hierin wordt maatwerk
geboden, waar we kunnen.

– voorbereidingen op de
PTA- toetsweek.
De leerlingen gebruiken hiervoor
het PTA-boekje.
Uiteraard wordt hier in de
mentorlessen de nodige tijd
aan besteed.
Indien nodig kunnen leerlingen
hulp ontvangen bij de
voorbereidingen op de
PTA-toetsweek.
– De komende 7
lesweken vinden er,
naast de normale lessen,
activiteiten plaats gericht
op de aansluiting op het
curriculum/ PTA van de
ontvangende scholen.

– Leerlingen ontvangen
per vak een individueel
overzicht voor de
eventueel nog te maken
aansluiting op de
verschillende PTA’s.

– Evaluatie toetsresultaten
Inzetten van
extra ondersteuning
voor de leerling als dat
nodig is;
– De komende 4 tot 5
lesweken vinden er,
naast de normale lessen,
activiteiten plaats gericht
op de aansluiting op het
curriculum/ PTA van de
ontvangende scholen.

– Inzetten van
extra ondersteuning
voor de leerling als dat
nodig is;
– De komende 2 tot 3
lesweken staan in het
teken van een goede
aansluiting op de nieuwe
school. Hierover volgt
later meer informatie.

– Wij stellen als school
de dossiers samen met alle
noodzakelijke informatie voor
de ontvangende scholen.

– voorbereidingen op de
PTA- toetsweek.
De leerlingen gebruiken
hiervoor het PTA-boekje.
Uiteraard wordt hier in de
mentorlessen de nodige
tijd aan besteed.
Indien nodig kunnen
leerlingen hulp ontvangen
bij de voorbereidingen op de
PTA-toetsweek

Belangrijkste doelen in de periode: – leerprestaties op niveau:
de leerling en de docenten
aan zet.
– Zowel de leerlingen als de
docenten zetten zich
volledig in om het vmbo-t
niveau te behouden.
In de mentorles ontvangen
de leerling een formulier
waarin zij hun doelen voor dit
jaar beschrijven.

– Evalueren van de
de doelen en voortgang
van de leerling aan zet.
Contact met de ouders
hierbij indien nodig;

– Inzetten van
extra ondersteuning
voor de leerling als dat
nodig is;
– Evalueren van de
de doelen en voortgang
van de leerling aan zet.
Contact met de ouders
indien nodig;

– Inzetten van
extra ondersteuning
voor de leerling als dat
nodig is;
– Evalueren van de
de doelen en voortgang
van de leerling aan zet.
Contact met de ouders
indien nodig;

– Eventueel inzetten van
extra ondersteuning
voor de leerling als dat
nodig is;
Activiteiten PTA toetsweek 18 t/m 22 maart– Klasleerlingbespreking
5 april
– Voortgangsgesprekken
met de mentor week 15
9, 11 en 12 april.
– Schoolreis Den Haag via
prodemos 13 juni

– PTA toetsweek 18 t/m 25
juni

– afscheid van de Sancta
Maria Mavo
Hierover volgt te zijner
tijd meer informatie

* Wekelijks zal het leerplan geüpdatet/ bijgewerkt worden!
Op blauw gedrukte woorden kunt u klikken voor meer informatie of het beschreven document (niet alles is direct beschikbaar).