LEERPLAN KLAS 1

MaartAprilMeiJuni
Aansluiting lesinhoud– Onze school haalt
vakinhoudelijke informatie
op bij de ontvangende
scholen.

– Onze school maakt
een plan voor de aansluiting
op het curriculum.
Hierin wordt maatwerk
geboden waar we kunnen.

– Voorbereidingen op de
toetsweek.
De leerlingen ontvangen een
toetsboekje” met daarin
voor ieder vak de
leerdoelen, leertips
en het rooster voor de
planning.
Uiteraard wordt hier in de
mentorlessen de nodige tijd
aan besteed.
– De komende 7
lesweken vinden er,
naast de normale lessen,
activiteiten plaats gericht
op de aansluiting op het
curriculum;

– Evaluatie toets resultaten.
Eventueel inzetten van
extra ondersteuning
voor de leerling als dat
nodig is;
– De komende 4 tot 5
lesweken vinden er,
naast de normale lessen,
activiteiten plaats gericht
op de aansluiting op het
curriculum;|

– Inzetten van
extra ondersteuning
voor de leerling als dat
nodig is;
– De komende 2 tot 3
lesweken staan in het
teken van een goede
aansluiting op de nieuwe
school. Hierover volgt
later meer informatie.

– Wij stellen als school
de dossiers samen
met alle noodzakelijke
informatie voor de
ontvangende scholen.
Belangrijkste doelen in de periode: – leerprestaties op niveau:
de leerling en de docenten
aan zet.

– Zowel de leerlingen als de docenten zetten zich
volledig in om het vmbo-t
niveau te behouden.
In de mentorles ontvangen
de leerling een formulier
waarin zij hun doelen voor dit
jaar beschrijven.
– Evalueren van de
de doelen en voortgang
van de leerling aan zet.
Contact met de ouders
hierbij indien nodig;

– Inzetten van
extra ondersteuning
voor de leerling als dat
nodig is;
– Evalueren van de
de doelen en voortgang
van de leerling aan zet.
Contact met de ouders
indien nodig;

– Inzetten van
extra ondersteuning
voor de leerling als dat
nodig is;
– Evalueren van de
de doelen en voortgang
van de leerling aan zet.
Contact met de ouders
indien nodig;

Activiteiten – Toetsweek 18 t/m 22 maart– Klasleerlingbespreking
5 april

– Voortgangsgesprekken
met de mentor week 15
9, 11 en 12 april.
– activiteitenweek
start eind week 25 tot
midden week 26
Exacte data volgen later.

– afscheid van de Sancta
Maria Mavo
Hierover volgt te zijner
tijd meer informatie

* Wekelijks zal het leerplan geüpdatet/ bijgewerkt worden!
Op blauw gedrukte woorden kunt u klikken voor meer informatie of het beschreven document (niet alles is direct beschikbaar)